تست

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر توجیه اقتصادی ابزار رونمایی‌شده گفت: کاری که ما برای فولاد مبارکه انجام دادیم از نظر قیمتی قابل مقایسه با هزینه واردات آن نیست و صرفه بزرگی برای کشور دارد، اما نکته مهم این است که شما به راه‌حل جامع دست پیدا کنید و با قابلیت اطمینان ایجادشده صنایع را پشتیبانی کنید.

تست 2

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر توجیه اقتصادی ابزار رونمایی‌شده گفت: کاری که ما برای فولاد مبارکه انجام دادیم از نظر قیمتی قابل مقایسه با هزینه واردات آن نیست و صرفه بزرگی برای کشور دارد، اما نکته مهم این است که شما به راه‌حل جامع دست پیدا کنید و با قابلیت اطمینان ایجادشده صنایع را پشتیبانی کنید.

تست3

پلیمرها به دو دسته پلیمرهای طبیعی و پلیمرهای مصنوعی تقسیم می‌شوند. البته پلیمرها را به روش‌های مختلف دیگری نیز دسته‌بندی نیز می‌کنند. دسته‌بندی زیر بر اساس ساختار پلیمر انجام شده‌است. پلیمرهای طبیعی به دو دسته پلیمرهای آلی و معدنی تقسیم می‌شوند. پلیمرهای مصنوعی یا بشر ساخته از طریق واکنش‌های شیمیایی تولید می‌شوند.

 

پلیمر گلستان

پلیمرها به دو دسته پلیمرهای طبیعی و پلیمرهای مصنوعی تقسیم می‌شوند. البته پلیمرها را به روش‌های مختلف دیگری نیز دسته‌بندی نیز می‌کنند. دسته‌بندی زیر بر اساس ساختار پلیمر انجام شده‌است. پلیمرهای طبیعی به دو دسته پلیمرهای آلی و معدنی تقسیم می‌شوند. پلیمرهای مصنوعی یا بشر ساخته از طریق واکنش‌های شیمیایی تولید می‌شوند.

بسپارها از نظر اثر پذیری در برابر حرارت به دو دسته گرمانرمها (ترموپلاستیکها)[۹] و گرماسختها[۱۰](ترموستها) تقسیم می‌شوند. گرمانرم‌ها، پلیمرهایی هستند که در اثر گرم کردن ذوب می‌شوند در حالی که گرماسخت‌ها، بسپارهایی هستند که در اثر گرما ذوب نمی‌شوند بلکه در دماهای بسیار بالا به صورت برگشت‌ناپذیری تجزیه می‌شوند. بسپارها دارای خواص ویسکو الاستیک هستند و منشأ این پدیده، در گرمانرم‌ها گره خوردگی زنجیره‌ها و در گرماسخت‌ها گره خوردگی زنجیره‌ها و اتصالات شبکه‌ای آن‌ها در هم است.